07/06/20  Tin tức từ Phòng  34
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xét chuyển và tiếp nhận công tác đối với viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021
 17/04/18  Phòng GD&ĐT  9106
CV 223 - V/v triệu tập cán bộ giáo viên tham dự lớp tập huấn quản trị cổng thông tin điện tử